Tytuł artykułu: Rozkład frakcyjny rtęci aerozolowej przy drogach oraz w warunkach tła miejskiego – badania wstępne

Autorzy: PYTA, H., ROGULA-KOZŁOWSKA, W.

Słowa kluczowe: rtęć, aerosol atmosferyczny, rozkład frakcyjny, stanowisko komunikacyjne, stanowisko tła miejskiego

Streszczenie: Próbki aerozolu pobierano w Katowicach i Zabrzu, równolegle na stanowisku komunikacyjnym i tła miejskiego za pomocą 13-stopniowych impaktorów kaskadowych (DLPI fi rmy Dekati). Zawartość rtęci Hgp oznaczono metodą CVAAS (MA-2 fi rmy NIC). Rozkład masy Hgp względem wielkości cząstek miał zasadniczo charakter bimodalny. Główna wartość modalna rozkładu (maksimum) występowała w przedziale cząstek 0,4–1 μm (tzw. frakcja akumulacji). Natomiast druga mniejsza moda była zorientowana lokalnie i występowała w przedziale cząstek drobnych (0,108–0,17 μm – Zabrze) lub grubych (2,5–4,4 μm – Katowice), zależnie od źródła pochodzenia Hgp.

Cytowanie w stylu APA: Pyta, H. & Rogula-Kozłowska, W. (2014). Rozkład frakcyjny rtęci aerozolowej przy drogach oraz w warunkach tła miejskiego – badania wstępne. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (1), 14-25.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Pyta & Rogula-Kozłowska, 2014), następne powołania: (Pyta & Rogula-Kozłowska, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Pyta, Halina, Wioletta Rogula-Kozłowska. "Rozkład frakcyjny rtęci aerozolowej przy drogach oraz w warunkach tła miejskiego – badania wstępne." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 63 ser., vol. 23, nr 1, (2014): 14-25.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Pyta, & Rogula-Kozłowska 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Pyta_Rogula-Kozłowska_2014_PNIKS, author={Pyta, Halina and Rogula-Kozłowska, Wioletta}, title={Rozkład frakcyjny rtęci aerozolowej przy drogach oraz w warunkach tła miejskiego – badania wstępne.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN63/A2/art2.pdf}, year={2014}, volume={23 (1)}, number={63}, pages={14-25}}

Pełny tekst PDF


Go Back